Nordica Asianajotoimisto

Rikosoikeus

Avustamme sekä vastaajia että asianomistajia oikeudenkäynneissä sekä esitutkintavaiheessa. Avustamme myös lähestymiskieltoa koskevissa asioissa.

Asuntokauppariita ja vuokrasopimus

Avustamme kaikissa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä kysymyksissä. Avustamme esimerkiksi kauppa- ja vuokrasopimusten laatimisessa. Lisäksi avustamme asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Kun asunnossa havaitaan virhe, ostajan tulee viipymättä selvittää asiaa ja reklamoida virheestä ja vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi:

  • asuntokauppariidat
  • kosteusvaurio- ja hometaloriidat
  • yhteisomistukseen liittyvät asiat
  • kaupan asiakirjojen laatiminen
  • asuinhuoneiston vuokrasopimukset

Avustamme myös vahingonkorvauksiin liittyvissä asioissa.

Janne Kangas

asianajaja