Nordica Asianajotoimisto

Perinnönjako ja testamentti

Avustamme perunkirjoitusta sekä perinnönjakoa koskevissa asioissa. Toimimme myös pesänselvittäjänä ja pesänjakajana sekä testamentin toimeenpanijana. Testamentin avulla voidaan päättää omaisuuden jakaantumisesta kuoleman jälkeen. Rintaperillisellä on kuitenkin oikeus vaatia lakiosaa, joka on puolet laskennallisesta perintöosasta. Testamentilla voidaan myös antaa hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen.

Esimerkkejä perintöoikeudellisista toimeksiannoista:

  • testamentti
  • perukirja
  • perinnönjakokirja
  • edunvalvontavaltuutus

Janne Kangas

asianajaja